Изтекла сесия

Сесията изтича след


Премести курсор

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН
Анонимен | Вход

Добре дошли!

Тази информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е реализирана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Реализирана е по проект № А13-31-3/20.01.2014 г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ”

Общата цел на проекта е изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продуктите за растителна защита и торове и осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни с тези регистри.